Nhóm Sản Phẩm S-DUFO

Trang chủ / chi tiết sản phẩm

SD - DUFO

SD-DUFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm phôi

Cao

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

 (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1  

Tấm T

15

40

175

890

130

800

    2  

Tấm A

20

250

110

700

130

800

    3  

Tấm S

10

60

110

700

130

800

    4  

Tấm B

20

200

110

700

130

800

    5  

Tấm C

40

170

24

120

130

800

    6  

Tấm E

13

25

60

450

130

800

    7  

Tấm F

13

30

60

450

130

800

    8  

Tấm L

15

40

175

890

130

800