Trang chủ / sản phẩm

Vỏ khuôn S-DUFO

Vỏ khuôn SB-DUFO

SB-DUFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm

Cao (mm)

Rộng (mm)

Dài (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1 

Tấm T

25

60

175

700

130

700

    2 

Tấm R

10

40

110

500

130

700

    3 

Tấm A

20

150

110

500

130

700

    4 

Tấm S

10

40

110

500

130

700

    5 

Tấm B

20

150

110

500

130

700

    6 

Tấm U

25

80

110

500

130

700

    7 

Tấm C

40

130

24

88

130

700

    8 

Tấm E

13

25

60

320

130

700

    9 

Tấm F

13

30

60

320

130

700

  10 

Tấm L

15

35

175

700

130

700

nhóm vỏ khuôn cùng loại

SA-DUFO

5/5

SC-DUFO

5/5

SD-DUFO

5/5

SE-DUFO

5/5

SF-DUFO

5/5