Đồng Đỏ

Trang chủ / chi tiết sản phẩm

Thép Tấm

Đồng Đỏ

Thanh Tròn đặc:

  • Đường kính: từ 6mm đến 30mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm


Thanh Chữ nhật – Vuông:

  • Chiều dày: từ 15mm đến 70mm
  • Chiều rộng: từ 15mm đến 200mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm
testimonial

Mọi Người Nói Gì Về Nguyễn Trần Lubricant

Ras tristique turpis vitae ultricies tincidunt. Morbi facilisis egestas consectetur. Curabitur vitae suscipit justo. Praesent non turpis urna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.

Dyas Kardinal Designation

Ras tristique turpis vitae ultricies tincidunt. Morbi facilisis egestas consectetur. Curabitur vitae suscipit justo. Praesent non turpis urna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.

Elsa Verina Designation

Ras tristique turpis vitae ultricies tincidunt. Morbi facilisis egestas consectetur. Curabitur vitae suscipit justo. Praesent non turpis urna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.

Kumto Warming Designation