Thép Tấm
Vật liệu: S50C, S55C, 2311, 2083, NAK-80..
Bề dày : từ 20mm đến 500mm
Chiều rộng : từ 50mm đến 1000mm
Chiều dài : từ 50mm đến 2000mm