Đồng Đỏ

Đồng đỏ
Thanh Tròn đặc:

  • Đường kính: từ 6mm đến 30mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm

Thanh Chữ nhật – Vuông:

  • Chiều dày: từ 15mm đến 70mm
  • Chiều rộng: từ 15mm đến 200mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm