CHÍNH SÁCH AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018)

Công ty Cổ Phần Sản xuất Cơ khí Duy Phong luôn phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu. Với phương châm hướng đến sự phát triển bền vững và đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động, công ty luôn quan tâm và đề cao vấn đề an toàn sức khỏe của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty, nhà thầu, khách hàng.

Để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của mình Công ty CPSX Cơ Khí Duy Phong cam kết:

  • Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Luôn tuân thủ, cập nhật các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, các thỏa thuận của Công ty Duy Phong với các bên có liên quan.
  • Cam kết ngăn ngừa các thương tổn, bệnh tật, cải tiến kết quả thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Thông báo rộng rãi, công khai chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm nâng cao ý thức và hành vi bảo vệ sức khỏe, an toàn cho bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các hoạt động diễn ra tại Công ty.

  • Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.